Realtime traffic data

Realtime traffic data from Aarhus harvested from http://www.odaa.dk/dataset/realtids-trafikdata

Our data differs from the original data source in that we persist the data, i.e. we also have historical records.

Data source description: "Datasæt med meta-data for trafikmåling i Aarhus og live/realtidsmålinger af trafikken i Aarhus Kommune.

Indsamlingsformål: De indsamlede data er en del af Aarhus Kommune, Trafik og Vejes arbejde med at planlægge, analysere og skabe et overblik over trafikudviklingen i Aarhus. De indsamlede data bruges både i forhold til trafikanalyser og til at se dag til dag udviklingen, fx i forbindelse med vejarbejde, større ændringer og unormale hændelser.

Læs mere her: http://www.aarhus.dk/da/borger/Trafik/Veje-og-pladser/Intel-Transp-System/Rejsetid.aspx

Teknologi: Data bliver indsamlet fra ca. 140 målepunkter på udvalgte strækninger i Aarhus. Systemet er leveret af Blipsystems.com og måler den nuværende hastighed mellem de to punkter ved at sammenligne den målte distance med den tid det tager en bil at tilbagelægge distancen. Udgangspunktet for målingen er sammenligning af Bluetoothsignaler mellem de to målepunkter.

Lagring af data: Datasættet består af to datasæt. Nedenfor er der en forklaring til de enkelte felter i de to datasæt.

Bliptrack-metadata:

id: Det unikke række id fra den underliggende Postgresql database. REPORTNAME: Rapport navnet i det bagvedliggende system. REPORT_ID: Det unikke rapport id i det bagvedliggende system. Det er nøglen på tværs af de to datasæt. ORGANISATION: Navnet på den organisation der har defineret rapporten. RBA_ID: Ukendt – formegentlig et id fra det bagvedliggende system POINT_1_ NAME: Unikt navn til det første målepunkt. Kan gå igen i flere rapporter. POINT_1_LAT: GPS latitude / længdegrad koordinatet for første målepunkt. POINT_1_LNG: GPS longitude / breddegrad koordinatet for første målepunkt POINT_1_STREET: Gadenavn – reverse geocoded fra koordinater. POINT_1_STREET_NUMBER: Gadenummer – reverse geocoded fra koordinater. POINT_1_POSTAL_CODE: Postnummer - – reverse geocoded fra koordinater. POINT_1_CITY: Bynavn – reverse geocoded fra koordinater.

POINT_2_ NAME: Unikt navn til det andet målepunkt. Kan gå igen i flere rapporter. POINT_2_LAT: GPS latitude / længdegrad koordinatet for det andet målepunkt. POINT_2_LNG: GPS longitude / breddegrad koordinatet for det andet målepunkt POINT_2_STREET: Gadenavn – reverse geocoded fra koordinater. POINT_2_STREET_NUMBER: Gadenummer – reverse geocoded fra koordinater. POINT_2_POSTAL_CODE: Postnummer - – reverse geocoded fra koordinater. POINT_2_CITY: Bynavn – reverse geocoded fra koordinater. DISTANCE_IN_METERS: Distancen mellem de to punkter i meter (følger vejen) DURATION_IN_SEC: Den tid det tager at tilbagelægge distancen i sekunder ved maksimum lovlige hastighed (uden kompensation for kryds, anden trafik og start/stop). Meget usikker værdi – bør ikke bruges direkte, da den giver en usandsynlig kort kørselstid. Det resulterer i at eventuelle forsinkelser vil være meget højere end det faktisk er tilfældet. NDT_IN_KM: Normal kørselstid i km. Udregnet på basis af DURATION_IN_SEC og indeholder den samme usikkerhed. ROAD_TYPE: Vejtypen – mulige værdier ukendt.

Bliptrack-latest:

id: Det unikke række id fra den underliggende Postgresql database. REPORTID: Det unikke rapport id i det bagvedliggende system. Det er nøglen på tværs af de to datasæt. TIMESTAMP: Tidspunktet for sidste opdatering af datasættet i UTC tid/format. status: Eksperimentel søjle – værdien er altid ”OK”, da der ikke er implementeret en mulighed for at tjekke efter nedbrud eller vedligehold på servicen. avdMeasuredTime: NB: På grund af en fejl i den oprindelige formatering af datasættet, så er det også median rejsetiden i denne søjle. medianMeasuredTime: Median rejsetiden på vejstykket fra sidste måling. vehicleCount: antallet af køretøjer som den sidste måling er baseret på. Jo flere, jo bedre. avgSpeed: På grund af en fejl i den oprindelige formatering af datasættet, så er det IKKE gennemsnitshastigheden, median hastigheden for vejstykket fra sidste måling.

Tidsperiode: De to datasæt opdateres forskelligt. Bliptrack-meta opdateres hver gang der sker ændringer ift. de enkelte sensorer, fx ny placering eller kalibrering af distance osv. Bliptrack-latest opdateres hver 5 minut.

Der indsamles ikke historiske data, da det vil kræve betydelig mere plads på odaa's server, og fordi det er forholdsvis enkelt at opsætte en service, der selv gemmer de enkelte data i den opløsning, der er behov for. På denne måde kan den enkelte bruger selv opsætte dette, så det passer til egne formål og behov."

Data and Resources

geodata live trafik transport veje

Additional Info

Field Value
Author Michael Bloksgaard - Aarhus Kommune, Trafik og Veje
Maintainer Jesper Madsen
Original data source maintainer Henrik Korsgaard, AU
Source http://www.odaa.dk/dataset/realtids-trafikdata
Update frequency Every 5 minutes