Aarhus Kommunes Biblioteker

Indeholder data fra Aarhus Kommune, Aarhus Kommunes Biblioteker

Vilkår for brug kan findes hos den oprindelige kilde: http://www.odaa.dk/dataset/transaktionsdata-fra-aarhus-kommunes-biblioteker

Data source description: "Transaktionsdata fra Aarhus Kommunes Biblioteker.

Både det statiske udtræk fra september og de timeligt opdaterede indeholder FAUST-nummer, som kan "oversættes" til andre data, f.eks. forfatter og titel, via webservice fra DBC - http://www.danbib.dk/index.php?doc=webservice_bibdk

Der vil dog være nogle poster (hvor faustnummer starter med 9) som ikke er med her – faustnumre med 9 er lokale og er kun unikke på hvert bibliotek (altså unikke i Aarhus Kommunes Biblioteker). Disse poster er f.eks. udenlandske materialer eller materialer, som er lokale og vil for det meste være et fåtal."

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Aarhus Kommunes Biblioteker
Date tidsstempel for den sidste transaktion i den aktuelle ”klynge”
Owner det bibliotek som ejer materialet – samme koder som location
Update frequency Every hour
extID Internt ID fra den eksterne CKAN-instans
key Faustnummeret
location det sted hvor materialet er udlånt/afleveret; bed Beder-Malling egå Egå gel Gellerup hag Kolt-Hasselager hal Hasle har Harlev hb Hovedbiblioteket hjo Hjortshøj høj Højbjerg lys Lystrup ris Risskov sab Sabro skø Skødstrup sol Solbjerg tra Tranbjerg tri Trige tst Tilst vib Viby åby Åby
type Transaktionens type: 1: udlån 3: aflevering